عکاسی فضای باز

عکاسی در فضای خارج استودیو شامل موارد زیر می باشد.

من عکاسی در باغ و فضای باز را برای تولد یکسالگی و تولد دو و سه سالگی بسیار توصیه می کنم.

زیرا در این نوع عکاسی پدر و مادر میتوانند همراه با دکور تولد کودک و استند سال تولد کودک می توانند با فرزندشان عکس بگیرند.

استند و میز تولد کودک در فضای باز زیبایی های عکس کودک را دو چندان می کند.